Kontakt

Tel: +46 730 97 57 37 
Mail: bo.svensk@ekhornet.se

Ekhornet AB, Box 9090, SE-400 92 Göteborg

Om Ekhornet

Ekhornet bildades 1994 för att utgöra moderbolagsfunktion i en företagskonstellation. Idag arbetar vi främst med investeringar inom olika branscher, men också med rådgivning till företagsledare.

 

 

Investering och förvaltning

  • investeringar i Private Equity företag
  • förvaltning av värdepapper
  • förvaltning av egna fastigheter, samt ägande i fastighetsbolag

Rådgivning

Ekhornet erbjuder rådgivning i företagsstyrning till industrier och kommuner. Vår kompetens baseras på vår långa internationella erfarenhet från ledande positioner inom stora svenska industrikoncerner, liksom eget företagande inom verkstadsindustrier och industrihandel.

 

Gedigen erfarenhet

Ekhornets grundare, Bo Svensk, har gedigen erfarenhet från ledande positioner inom svensk industri, ofta med hela världen som arbetsfält och med bl.a. kompetens inom företagsutveckling, utvecklande av affärsplaner och företagsstyrning, medverkan vid företagsförvärv och fusioner, öppnande av nya säljbolag i olika delar av världen samt styrelseuppdrag.


Bos erfarenhet sträcker sig från stora koncerner som Sandvik Coromant, SKF Steel, Cardo Pump och VOAC Hydraulics (Volvo/Atlas Copco) till att i egen regi förvärva och utveckla företag såsom Pumpteknik AB.  Han har haft positioner som VD, affärsområdeschef, medlem av koncernledning mm och styrelsearbete bl.a. i styrelsen för branschorganisationen SWEPUMP.

 

Med 20 år av karriären inom storbolagssfären och 20 år som egenföretagare har Bo med sig det bästa av två världar. Han är entreprenör i själ och hjärta och som brinner för företagsutveckling och styrelsearbete. Idag delar Bo med sig av sina erfarenheter som rådgivare till företagsledare eller som styrelseledamot.

Vill du veta mer? Hör av dig!

 

bo.svensk@ekhornet.se

0730 975737

Varifrån kommer namnet?

Ekhorn är ett gammalt saxiskt ord för ekorre. Ekorren symboliserar flit, sparsamhet och framåtanda och vårt namn Ekhornet har inspirerats av en tavla från Högbo Bruk – platsen där företaget grundades. Om du tittar noga på vår logo kanske du kan ana ekorrens svans i dess form?